top of page

AHG Ankara'dan CMK'ya dava: “Anayasaya aykırı”

ayşe efe (5).png

Ayşe Efe

23 Oca 2023

Avukat Hakları Grubu Ankara, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukat ücretlerinin avukatlık asgari tarifesine uygun hale getirilmesi için 2023 yılında belirlenen tarifenin iptal edilmesi istemiyle Danıştay’a başvurdu.

ANKARA – Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilmiş avukatlar için belirlenen tarifenin düşüklüğü, Avukat Hakları Grubu’nca (AHG) Danıştay’a taşındı. AHG, 2023 yılı için belirlenen tarifenin, Avukatlık Asgari Tarifesi’ne eşitlenmesi veya yaklaştırılması için “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi” iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.


Tarifenin durdurulması ve iptali istendi

Yürütmenin iptali istemiyle yapılan başvuruda, 271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 13'üncü maddesi gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri konusunun düzenlendiğine işaret edilerek, bu kanun doğrultusunda baro ve Barolar Birliği tarafından görevlendirilen avukata ödenecek miktarın aralık ayında Adalet ve Hazine bakanlıklarınca belirlendiğini kaydedildi. Müdafi ve vekilin emek ortaya koyduğu ve bu emeğinin karşılığını alması gerektiğine dikkat çeken iptal başvurusunda, şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu tarife belirlenirken Anayasa'nın 18. Maddesi ve 55. Maddesine aykırı şekilde, yayımlanan 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi'nin çok altında, yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru, Türk Lirası'ndaki değer kaybı göz ardı edilerek ülke gerçeklerine aykırı ücretlerin tayin edilmesi ve müvekkilin de Ankara Barosu'nun CMK listesinde yer alan avukat olarak tarifeden etkilenmesi karşısında tarifenin iptali için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.”


Kanunlar önünde eşitlik ilkesine aykırıdır

Avukat Hakları Grubu Ankara, iptal başvurusunda6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 335/1-ç maddesi ile mali olanaklardan yoksun kişilerin avukatlık hizmetinden faydalanmaları adına düzenleme yapılmış ve herhangi bir özel tarife belirlenmeksizin adli yardım uyarınca görevlendirilen avukatlara Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılması sağlanmıştır. Aynı mahiyetteki görevlendirmelerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndan dolayı mı Ceza Muhakemeleri Kanun'undan mı kaynaklandığına göre tarifenin farklılaşması da Anayasa'nın kanunlar önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.


https://www.dusuncehaber.com/haber/ahg-ankara-dan-cmk-ya-dava-anayasaya-aykiri-358

bottom of page