top of page

"Eşitliği özümseyecek zihniyet devrimi şart"

ayşe efe (5).png

Ayşe Efe

28 Eki 2022

Türkiye’de odalar ve borsalar içinde ilk kadın başkan olan Işınsu Kestelli, çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğinin yavaş yavaş değişmeye başladığını söyledi. Kestelli, dengesizlikler kaldırılarak herkesin yarışa eşit şartlarda başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Mart 2022 tarihinde güncellenen ‘İstatistiklerde Kadın’ verilerine göre kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42.8 olup bu oran kadınlarda yüzde 26.3, erkeklerde ise yüzde 59.8 oldu. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu’nun (KEİG) düzenlediği Çalışma Yaşamında Kadınlar Forumu, raporda kadınların çalışma hayatında ve üretkenliğin dışında kalmasının sebeplerini alt başlıklarda inceledi. Raporda temel sorunların cinsiyet temelinde işlendirme, kadınların maddi kazancının ikincil görülmesi, evlilik/gebelik/doğum gibi süreçlerde yaşanılan işe alım/izin ve terfi problemleri, cinsiyete dayalı mobbing uygulamaları gibi başlıklar sıralandı.

"Yasa sorunları çözmez"

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, kadın ve erkeğin birlikte mücadele ederek toplumu daha gönençli bir geleceğe taşıyacağına inandığını belirtti. Kestelli; nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik, sosyal hayatta ve siyasette daha fazla katkıda bulunmasının, konulan yasaları uygulamada toplumsal reaksiyonların değişmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Yalnızca yasa çıkarmakla sorunların çözülmediğini söyleyen Kestelli, toplum olarak eşitliği özümseyecek zihniyet devriminin şart olduğunun üstünde durdu.


"Daha fazla dayanışma"

Sivil toplum kuruluşlarının kadınlar için iyi bir girişim fırsatı olduğunu, insan kaynağına yapılan yatırım, sosyal- eğitim konularında kadınların daha hassas olduğunu söyleyen Kestelli: “STK’larda kadın temsili çok önemli. Başka kadınlara ilham veriyorlar, en önemlisi de diğer kadınlar için güçlü birer rol model oluyorlar. STK’larda daha aktif rol alan kadınlar toplum içinde güçlü özneler halinde yer alırken, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında da önemli birer rol üstleniyorlar. Kadınların temel dezavantajı ön yargılar. Bu nedenle, sosyal hayat, eğitim ve iş hayatında olduğu gibi STK’larda da kadınların işi kolay değil; daha fazla dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye ihtiyaç var”


"Kooperatifçilik kadınların  kalkınmasını destekliyor"

Kestelli, kadın kooperatiflerinin işgücüne katılımının artırılmasında ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında etkili bir araç olduğunun altını çizerken kooperatiflere katılımda yol açacak adımların atılmasında kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve STK’ların önem taşıdığını kaydetti. Kestelli, “Bunun yanında kooperatiflerin daha iyi konuma gelebilmesi için üniversitelerle projeler bağlamında iş birliği yapılarak destek sağlanabilir” önerisinde bulundu.


https://www.dokuzeylul.com/esitligi-ozumseyecek-zihniyet-devrimi-sart

bottom of page